02/06/2017

d'Uertschaftsnimm / les noms des localités (Lëtzebuerg / Arelerland)

d‘Uertschaftsnimm

 Les noms des localités

 Place names in Luxembourg and Arelerland

(province of Luxembourg (Belgium))

 

  1 Luxembourg  / Lëtzebuerg

00:27 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

1.1 français - Lëtzebuergesch

 

 

French

Luxembourgish

 

 

Abweiler (Bettembourg)

Obeler

 

Ahn (Wormeldange)

On

 

Allerborn (Oberwampach)

Allerbur

 

Alscheid (Kautenbach)

Alschent

 

Altlinster (Junglinster)

Allënster

 

Altrier

Altréier (op der Schanz)

 

Altwies (Mondorf/Bains)

Altwis, Wis

 

Alzingen (Hesperange)

Alzeng

 

Angelsberg (Fischbach)

Aangelsbierg

 

Ansembourg (Tuntange)

Aansebuerg

 

Antoniushof (Boevange-Cl.)

Antoniushaff

 

Aresdorferhof

Aresdorferhaff

 

Arsdorf

Ueschdref

 

Aspelt (Frisange)

Uespelt

 

Assel (Bous)

Aassel

 

Asselborn

Aasselbur

 

Asselborn- Moulin

Aasselburermillen

 

Asselscheuer (Lorentzweiler)

Aassel­scheier

 

Bad Mondorf (Diekirch) = Mondorf-Ies-Bains

Bad Mondorf, Munnerëf

 

Bamerthal

Bamerdall

 

Banzelt (Betzdorf)

Banzelt

 

Bartringen = Bertrange

Bartreng

 

Basbellain

Kierchen

 

Bascharage

Nidderkäerjeng

 

Baschleiden

Baschelt

 

Bastendorf

Baastenduerf

 

Baumbusch (Luxbg.)

Bambesch

 

Bauschleiden = Boulaide

Bauschelt

 

Bavigne (Mecher)

Béiwen

 

Beaufort = Befort

Beefort

 

Beauforterhof (Bertrange)

Bouferterhaff

 

Bech

Bech

 

Bech-Kleinmacher

Bech-Maacher

 

Beckerich

Biekerech

 

Beggen (Luxbg.)

Beggen

 

Behlenhof (Junglinster)

Beelenhaff

 

Beidweiler (Junglinster)

Beidler, Bëddeler

 

Beiler (Weiswampach)

Beeler

 

Beisten

Beesten

 

Belair (Luxbg.)

Belair

 

Beles = Belvaux

Bieles

 

Belval-Metzerloch

Belval-Metzerlach

 

Berbourg

Bäerbuerg

 

Berchem (Roeser)

Bierchem

 

Berdorf

Bäerdref

 

Bereldange (Walferdange)

Bäreldeng, Bärel

 

Berg (Betzdorf)

Bierg

 

Berg (Colmar-Berg)

Bierg

 

Bergem (Mondercange)

Biergem

 

Beringen (Mersch)

Biereng

 

Berl = Berlé

Bärel

 

Berschbach (Mersch)

Bierschbech

 

Bertrange

Bartreng

 

Bettange (Dippach)

Betten (op der Mess)

 

Bettborn

Mess - Biebereg

 

Bettel

Bëttel

 

Bettembourg

Beetebuerg

 

Bettendorf

Bettenduerf

 

Betzdorf

Betzder

 

Beyren (Flaxweiler)

Beyeren

 

Bigelbach (Reisdorf)

Bigelbaach

 

Bigonville

Bungeref

 

Bill (Boevange/Attert)

Bill

 

Bilsdorf (Arsdorf)

Bëschdref

 

Binsfeld (Weiswampach)

Bënzelt

 

Binzrath (Mersch)

Bënzert

 

Birkelt (Berdorf)

Bierkelt

 

Birkenhof (Schieren)

Bierkenhaff

 

Birtrange (Schieren

Biertreng

 

Bissen

Biissen

 

Bivange (Roeser)

Béiweng

 

Bivels (Putscheid)

Biwels

 

Biwer

Biwer

 

Biwisch (Troisvierges)

Biwwesch

 

Blaschette (Lorentzw.)

Blaaschent

 

Bleesbrück (Bettendorf)

Bleesbréck

 

Blumenthal (Bech)

Blummendall

 

Bockholtz (Goesdorf)

Boukels

 

Bockholtz (Hosingen)

Boukels

 

Bockmühle (Asselborn)

Bockmillen

 

Boegen = Boevange

Béigen

 

Boevange (Clervaux)

Béigen

 

Boewen = Bavigne

Béiwen

 

Boewingen = Boevange (Attert)

Béiwen (Atert)

 

Bofferdange (Lorentzweiler)

Boufferdeng

 

Bohey

Bohey

 

Bollendorf-Pont (Berdorf)

Bollenduerferbréck

 

Bomicht (Bascharage)

Bomecht

 

Bommert (Bascharage)

Bommert

 

Bondorf = Bigonville

Bungeref

 

Bonnal (Neunhausen)

Bommel

 

Bonneweg = Bonnevoie

Bouneweg

 

Born (Mompach)

Bur

 

Born-Moulin (Mompach)

Burermillen

 

Boudler (Biwer)

Buddeler

 

Boudlerbach (Biwer)

Buddelerbaach

 

Boulaide = Bauschleiden

Bauschelt

 

Boulaide-Moulin

Bauscheltermillen

 

Bour (Tuntange)

Bur

 

Bourghof (Nommern)

Buerghaff

 

Bourglinster

Buerglënster, an der Buerg

 

Bourscheid

Buurschent

 

Bourscheid-Moulin

Buurschtermillen

 

Boursdorf (Mompach)

Buers-, Bueschdréf

 

Bous

Bus

 

Boxhorn

Boxer

 

Brachtenbach

Bruechtebaach

 

Brameschhof (Kehlen)

Brameschhaff

 

Brandenbourg

Branebuerg

 

Brattert (Wahl)

Brattert

 

Breidfeld (Weiswampach)

Breedelt

 

Breidweiler

Brädeler, Präteler

 

Breinert (Biwer)

Breinert

 

Bridel (Kopstal)

Briddel

 

Briem (Altwies)

Bréim

 

Broderbur

Brouderbur

 

Brongeshof (Roost)

Brongeshaff

 

Brosiushof (Colmar-Berg)

Brosiushaff

 

Brouch (Biwer)

Bruch

 

Brouch (Boevange/ Att.)

Bruch

 

Bruecherhof (Folkendange)

Bricherhaff

 

Bruecherhof (Syren)

Bricherhaff

 

Bruechermühle (Syren)

Brichermillen

 

Buchholtzerhof (Flaxweiler)

Buchholzerhaff

 

Buchholtzerhof (Syren)

Buchholzerhaff

 

Budersberg (Dudelange)

Butschebuerg

 

Büderscheid (Goesdorf)

Bitscht, Bikscht

 

Burange

Biereng

 

Bürdeh (Erpeldange)

Biirden

 

Bürgerkreuz (Kopstal)

Biergerkräiz

 

Burmerange

Biermereng

 

Buschdorf (Boevange)

Bëschdrëf

 

Buschrodt (Wahl)

Béschrued

 

Calmus (Saeul)

Kaalmes

 

Canach (Lenningen)

Kanech

 

Cap (Mamer)

Kap

 

Capellen (Mamer)

Kapellen

 

Carlshof (Berg)

Karelshaff

 

Castelmühle (Mondorf-Ies-Bains)

Kaaschtelmillen

 

Cents (Luxbg.)

Zens

 

Cessange (Luxbg.)

Zéisséng

 

Christnach (Waldbillig)

Chrëschtnech

 

Cinqfontaines (Asselborn)

Pafemillen

 

Clausen (Luxbg.)

Clausen

 

Claushof (Tuntange)

Klaushaff

Clemency = Küntzig

Kënzeg

Clerf (= Clervaux)

Klierf

Closdelt (Bourscheid)

Klosdellt

Colbette (Consdorf)

Kolwent

Colmar (Berg)

Kolmer-Bierg

Colmar-Pont (Schieren)

Kolmerbréck

Colpach-Bas (Ell)

Nidderkolpech

Colpach-Haut (Ell)

Uewerkolpech

Consdorf

Konsdref

Consthum

Konstem

Contern

Konter

Cornelysmühle (Troisvierges)

Cornelismillen

Crauthem (Roeser)

Krautem

Crendal (BoevangelCI.)

Kréindel

Cruchten (Nommern)

Kruuchten

Dahl (Goesdorf)

Dol

Dahlem (Garnich)

Duelem

Dalheim

Duelem

Dasbourg-Pont (Hosingen)

Doosberbréck

Deiffelt (Boevange/Cl.)

Deewelt

Deisermuehle (Grevenmacher)

Deisermillen

Dellen (Grosbous)

Dellen

Derenbach

Déierbech

Deysermühle (Wormeldange)

Deisermillen

Dickt (Hoscheid)

Houschter-Déckt

Dickweiler (Rosport)

Dickweiler

Diekirch

Dikrech

Differdange

Déifferdeng

Dillingen (Beaufort)

Déiljen

Dippach

Dippech

Dirbach (Goesdorf)

Dierbech

Dolenberg (Madern.)

Dolebierg

Dommeldange (Luxbg.)

Dummeldeng

Doncols (Winseler)

Donkels

Dondelange (Kehlen)

Dondel

Donnange = DOnningen

Dienjen

Dorscheid (Hosingen)

Duerscht

Dosterterhof (Consdorf)

Dosterterhaff

Drauffelt (Munshausen)

Draufelt

Dreiborn (Wormeldange)

Dräibur

Drinklange (Troisvierges)

Drénkelt

Dudelange

Diddeleng

Duderhof (Luxbg.)

Duddenhaff

Dumontshof (Schifflange)

Dumongshaff

Dünkrodt (Mecher)

Dénkert

Dürrenthal (Kehlen)

Dierendall

Echternach

Iechternach

Ehlange (Reckange)

Éileng

Ehlerange (Sanem)

Éileréng

Ehnen (Wormeldange)

Éinen

Ehner (Saeul)

Éiner, Iener

Eich (Luxbg.)

Eech

Eichelbour (Nommern)

Eechelbur

Eischen (Hobscheid)

Äischen

Eisenbach (Hosingen)

Eesbech

Eisenborn (Junglinster)

Eesebuer

Ell

Ell

Ellange (Mondorf-les-Bains)

Elleng

Eltz-Qspern (Redange)

Elz

Elvange (Beckerich)

Ielwen

Elvange (Mondorf)

Elveng

Emerange

Éimereng

Emeringerhof (Bous)

Éimerengerhaff

Emeschbach (Asselborn)

Éimeschbaach

Engelshof (Junglinster)

Engelshaff

Enscherange (Wilwerwiltz)

Âischer

Enteschbach (Diekirch)

Enteschbaach

Eppeldorf (Ermsdorf)

Eppelduerf

Ermsdorf

Iermsdref

Ernster (Niederanven)

Iernster

Ernzen (Larochette)

Iernzen

Erpeldange (Diekirch, Wiltz, Remich)

Ierpeldeng (bei Dikrech, Wolz, Réimech)

Ersange (Waldbredimus)

Erseng

Eschdorf (Heiderscheid)

Eschduerf

Eschette (Foischette)

Eschent, Éischent

Esch-sur -Alzette

Esch-Uelzecht

Esch-sur-Sûre  (/ Esch-le-Trou)

Esch-Sauer / Esch am Lach

Eschweiler (Junglinster)

Eeschweller

Eschweiler (Wiltz)

Eschweiler

Eselborn (Clervaux)

Eeselbur

Essingen (Mersch)

Essen

Ettelbrück

Ettelbréck

Everlange (Useldange)

Iewerléng

Fels = Larochette

(an der) Fiels

Felsmühle (Mertert)

Fëllsmillen

Fennange (Bettembourg)

Fenneng

Fentange (Hesperange)

Fenteng

Fetschenhof (Luxembourg)

Fetschenhaff

Feulen

Feelen

Feulenerhecken

Feelenerhecken

Filsdorf (Dalheim)

Fëlschdref

Findel (Sandweiler)

Findel

Findelshof (Bertrange)

Findelshaff

Fingig (Clemency)

Féngeg

Finsterthal (Boevange/Att.)

Fënsterdall

Fischbach (Clervaux, Mersch)

Fëschbech (bei Klierf, bei Miersch)

Fischeiderhof

Féischterhaff

Flatzbour (Bigonville)

Flatzbur

Flaxweiler

Fluessweiler

Flébour (Boulaide, Bourscheid, Michelau)

Fléiber (bei Bauschelt, Buurschent, Méchela)

Flickenhof (Haller)

Fléckenhaff

Foetz (Mondercange)

Féiz

Folkendange (Ermsdorf)

Folkendeng

Folscheid = Folschette

Foulscht

Fond-de-Gras (Differdange)

Fond-de-Gras

Fond-de-Heiderscheid (Esch/Sûre)

Heischtergronn

Fond-de-Hussigny (Differdange)

Héisséngergronn

Fossen (Heinerscheid)

Foossen

Fouhren

Furen

Freckeisen

Freckeisen

Friedbusch (Bourscheid)

Fridbësch

Friedhof (Diekirch)

Fridhaff

Frisange

Fréiseng

Froenerhof (Brandenbourg)

Fréngerhaff

Frohmühle (Emerange)

Fromillen

Fünfbrunnen = Cinqfontaines

Pafemillen

Fürtgeshof (Medernach)

Fiertgeshaff

00:27 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

14/04/2015

1.1 F - L

Gaaschtgrund (Mamer)

Gaaschtgronn

Gaichel (Hobscheid)

Gäichel

Gantenbeinmühle

Gantebeensmillen

Garnich

Garnech

Gasperich (Luxembourg)

Gaasperech

Gemenerhof (Breidweiler)

Gemeenerhaff

Geyershof

Geieschhaff

Gilsdorf (Bettendorf)

Gilsdref

Girst (Rosport)

Giischt

Girsterklaus (Rosport)

Giischterklaus

Givenich (Mompach)

Giwenech

Glabach

Glabech

Godbrange (Junglinster)

Guedber

Goebelsmühle (Bourscheid)

Giewelsmillen

Goeblange (Koerich)

Giewel

Goedange (Troisvierges)

Géidgen

Goeldt-Hostert (Foischette)

Gëlt

Goesdorf

Géisdref

Goetzingen (Koerich)

Gëtzen

Gondelange (Waldbredimus)

Gondel

Gonderange (Junglinster)

Gonnereng

Gosseldange (Lintgen)

Gousseldeng

Gostingen (Flaxweiler)

Gouschtengen

Goudelt (Larochette)

Guddelt

Gralingen (Putscheid)

Grooljen

Grass (Steinfort)

Grass

Grauenstein (Putscheid)

Groésteen

Graulinster (Bech)

Grolënster

Greisch (Septfontaines)

Gräisch

Greiveldange (Stadtbredimus)

Greiweldeng

Grentzingen (Ettelbruck)

Grentzen

Grevels (Wahl)

Gréiwels

Grevels-Barrière (Bertrange)

Gréiwelser-Barrière

Grevelshof (Bertrange)

Gréiwelshaff

Grevenknapp (Boevange / Att.)

Gréiweknapp

Grevenmacher

Gréiwemaacher

Grindhausen (Heinerscheid)

Grandsen

Grosbous

Groussbus

Grümmelscheid (Winseler)

Grëmmelescht

Grund (Luxembourg)

Gronn (Stadgronn)

Grundhof (Befort)

Grondhaff

Hachiville

Helzen

Hackenhof (Oetrange)

Hakenhaff

Haderbach (Goesdorf)

Haarderbaach

Hagelsdorf (Biwer)

Haastert

Hagen (Sleinfort)

Hoen

Hahnenhof (Asselborn)

Hanenhaff

Haller (Waldbillig)

Haler(baach)

Halsbach (Medernach)

Halsbaach

Hamiville (Boevangel / I.)

Heesdref

Hamm (Luxembourg)

Hamm

Hammhof (Berdorf)

Hammhaff

Harlange

Harel

Harlange-Poteau

Hareler-Poteau

Hassel (Weiler-la-Tour)

Haassel

Hautbellain (Troisvierges)

Beesslek

Hautcharage (Bascharage)

Uewerkäerjhéng

Haut-Martelange (Perlé)

Uewer-Maartel

Heffingen

Hiefenech

Heiderscheid

Heischent

Heiderscheidergrund

Heischtergronn

Heidsoheuerhof (Dalheim)

Heedscheierhaff

Heinenhof (Ettelbruck)

Heinenhaff

Heinerscheid

Hengescht

Heinrichsmühle (Altwies)

Heinrichsmillen

Heisbich (Berdorf)

Heesbech

Heisbourgerhof (Assel)

Heisbuergerhaff

Heisdorf (Steinsel)

Heeschdref

Heisdorf = Hamiville

Heesdref

Heispelt (Wahl)

Heeschpelt

Helfenterbrück (Bertrange)

Helfenterbréck

Hellange (Frisange)

Helleng

Helmdange (Lorenttweiler)

Hielem

Helmsange (Walferdange)

Helsem

Helzingen = Hachiville

Helzen

Hemstal (Bech)

Hemstel

Herborn (Mompach)

Hierber

Herdermühle (Bous)

Herdermillen

Herheck (Heiderscheid)

Hierheck

Herrenberg (Diekirch)

Härebierg

Hersberg (Bech)

Heeschbréch

Hesperange

Hesper

Hessenmühle (Eppeldorf)

Hessemillen

Hinkel (Rosport)

Hénkel

Hinterhasselt (Boevange/CI.)

Hannerhaassel

Hirtzenhof (Bettendorf)

Hierzenhaff

Hivange (Garnich)

Héiweng

Hobscheid

Habscht

Hoehenhof (Niederanven)

Héienhaff

Hoerchen (Bascharage)

Héierchen

Hoesdorf (Reisdorf)

Héischdref

Hoffelt (Hachiville)

Houfelt

Hollenfels (Tuntange)

Huelmes

Holler (Weiswampach)

Holler

Hollerich (Luxembourg)

Hollerech

Hollermühle

Hollermillen

Holtz (Perlé)

Holz

Holzem (Mamer)

Holzem

Holzthum (Consthum)

Holztem

Horace (Bettborn)

Horass

Hoscheid

Houschent

Hoscheider-Dickt

Houschter-Déckt

Hoscheiderhof (Putscheid)

Houschterhaff

Hosingen

Housen

Hossenberg (Ermsdorf)

Hoossebierg

Hostert (Foischette)

Hueschtert

Hostert (Niederanven)

Hueschtert

Hovelange (Beckerich)

Huewel

Howald (Hesperange)

Houwald

Huhnerhof (Mersch)

Héngerhaff

Huldange (Troisvierges)

Huldang

Huncherange

Hënchereng

Hungerhof (Echternach)

Hongesrhaff

Hunnebur (Mersch)

Hunnebur

Hünsdorf (Lorentzweiler)

Hënsdrëf

Hupperdange

Hëpperdang

Huttange (Beckerich)

Hëtten / Hitten

Hüttermühle (Stadtbredimus)

Hëttermillen

Imbringen (Junglinster)

Amber

Ingeldorf (Erpeldange)

Angelduerf

Insenborn (Neunhausen)

Ënsber

Ischpelt (= Tarchamps)

Iischpelt

Itzig (Hesperange)

Izeg

Itzigersteg (Hesperange)

Izegerstee

Jaanshof

Jaanshaff

Jagdschloss

Juegdschlass

Junglinster

Jonglënster

Kaesfurt (Weiswampach, Heinersch.)

Kéisfurt

Kahler (Garnich)

Koler

Kalborn (Heinerscheid)

Kaalber

Kalbornermühle

Kaalbermillen

Kalchesbrück (Luxembourg)

Kalchesbréck

Kalkesbach (Consdorf)

Kalkesbaach

Kapenacker (Wormeldange)

Kapenaker

Kapweiler (Saeul)

Kapweiler

Kaundorf (Mecher)

Kauneref

Kautenbach

Kautebaach

Kayl

Keel

Kehlen

Kielen

Kehmen (Bourscheid)

Kiemen

Keispelt (Kehlen)

Keespelt

Keiwelbach (Bettendorf)

Keiwelsbaach

Kemicht (Hoffelt)

Kéimicht

Kinseckerhof (Rippig)

Kinseckerhaff

Kippenhof (Bastendorf)

Këppenhaff

Kirchberg (Luxembourg)

Kierchbierg

Kirelshof (Clervaux)

Kirelshaff

Klausenerhof (Hollenfels)

Klaushaff

Kleck (Lorentzweiler)

(an der) Kléck

Kleemühle (Weiswampach)

Kléimillen

Kleinbettingen

Klengbetten

Kleinbourghof (Nommern)

Klenge-Buerghaff

Kleinelcheroth = Petit-Nobressart

Kleng-Elchert

Kleinhoscheid (Eschweiler)

Klenghouschent

Klingelscheuer (Lorentzweiler)

Kléngelscheier

Knaphoscheid (Eschweiler)

Knapphouschent

Kobenbour (Marscherwald)

Kuebebur

Kocherei (Marnach)

Kocherei

Kockelscheuer (Luxembourg)

Kockelscheier

Koedange (Fischbach)

Kéideng

Koenerhof (Alscheid)

Kéinerhaff

Koenigshof (Wahl)

Kinnekshaff

Koerich

Käerch

Koetscheid = Koetschette

Kietscht

Kohn (Medernach)

Kon

Kohnenhof (Hosingen

Kounenhaff

Kopstal

Koplescht

Kreuzerbuch (Hobscheid)

Kräizerbuch

Kreuzgründchen = Val Ste-Croix

Kräizgrënnchen

Krockelshof (Aspelt)

Krokelshaff

Kroentgeshof (Contem)

Krëntgeshaff

Küborn (Wahl)

Kéiber

Kuhberg

Kéibierg

Küntzig (= Clemency)

Kënzeg

Lallange (Esch-Alzette)

Lalleng

Lamadelaine (Pétange)

Rolléng

Lameschmühle (Bergem. Wiltz)

Lameschmillen

Landscheid (Bastendorf)

Laaschent

Lannen (Redange)

Lannen

Larochette

(an der) Fiels

Lasauvage (Differdange)

Lasauvage, an der Zowaasch

Lausdorn (Heinerscheid)

Lausduer

Lauterborn (Echternach)

Lauterbur

Leesbach (Septfontaines)

Léisbech

Lehrhof (Grosbous)

Leerhaff

Leithum (Weiswampach)

Leetem

Leitrange

Läitreng

Lellig (Manternach)

Lelleg

Lellingen (Wilwerwiltz)

Lëllgen

Lellingerhof (Colmar)

Lëllgerhaff

Lenningen

Lenneng

Lentzweiler (Asselborn)

Lenzweiler

Lerresmühle (Asselborn)

Lerresmillen

Leudelange

Leideléng

Levelange (Beckerich)

Liewel

Leymuehle (Aspelt)

Leymillen

Liefrange (Mecher)

Léifreg

Lieler (Heinerscheid)

Léiler

Lilien (Mompach)

Liljen

Limpach (Reckange/Mess)

Lampech

Limpertsberg (Luxembourg)

Lampertsbierg

Linger (Bascharage)

Lénger

Lintgen

Lëntgen

Lipperscheid (Bourscheid)

Lëpscht

Livange (Roeser)

Léiwéng

Longsdorf (Fouhren)

Longsdref

Lorentzscheuer(hof) (Bertrange)

Luerenzscheier(haff)

Lorentzweiler

Luerenzweiler

Lullange (BoevangeiClervaux)

Lëllgen

Lultzhausen (Neunhausen)

Lëlz

Luxembourg

Lëtzebuerg

Machtum

Meechtem

Mamer

Mamer

Manternach

Manternach

Marbourg (Munshausen)

Maarbuerg

Marienthal (Tuntange)

Mariendall

Marienthalerhof (Tuntange)

Mäerjendalerhaff

Marnach (Munshausen)

Maarnech

Marscherwald

Marscherwald

Martelange-Rombach

Maarteleng

Marxberg (Fouhren)

Maarksbierg

Masseler (Goesdorf)

Masseler

Mathieuhof (Schieren)

Mathgeshaff

Maulusmühle (Asselborn)

Maulesmillen

Mecher (Clervaux)

Mecher

Mecher (Wiltz)

Meecher

Medernach

Miedernach

Medingen (Contern)

Méidéng

Melspelt (Kehlenl

Meespelt

Mensdorf (Betzdorf)

Menster

Merkholtz (Kautenbach)

Mäerkels

Merl (Luxembourg)

Märel

Mersch

Miersch

Merscheid (Heiderscheid)

Merscheet

Merscheid (Putscheid)

Mierschent

Mertert

Mäertert

Mertzig

Mäerzeg

Metzerloch (Belvaux)

Metzerlach

Meysembourg (Larochette)

Meesebuerg

Michelau

Méchela

Michelbuch (Vichten)

Méchelbuch

Michelshof (Consdorf)

Méchelshaff

Misèrehof (Arsdorf)

Misärshaff

Moersdorf (Mompach)

Méischdref

Moesdorf (Mersch)

Miesdref

Moestroff (Bettendorf)

Méischtref

Mompach

Mompech

Mondercange

Monnerech

Mondorf-Ies-Bains

Munneref

Monnerich = Mondercange

Monnerech

Moutfort (Contern)

Mutfert

Mühlbach (Moutfort)

Milbech

Mühlenbach (Luxembourg)

Millebaach

Müllendorf (Steinsel)

Mëllerëf

Müllerthal (Waldbillig)

Mëllerdall

Münsbach (Schuttrange)

Mënsbech

Münschecker (Manternach)

Mënjecker

Munshausen

Munzen

Nachtmanderscheid (Putscheid)

Nuechtmanescht

Nagem (Redange)

Nojem

Neidhausen (Hosingen)

Näidsen

Neudorf (Luxembourg)

Neiduerf

Neuenshof (Medernach)

Neienshaff

Neuhäusgen (Schuttrange)

Neihaischen

Neumerl = Belair

Neimarel = Belair

Neumühle (Arsdorf, Asselborn e. a.)

Neimillen

Neunhausen

Néngsen

Neurodeschhof (Scheidgen)

Neirodeschhaff

Niederanven

Nidderaanwen

Niederbesslingen = Basbellain

Kierchen

Niedercolpach = Colpach-Bas

Nidderkolpech

Niederdonven (Flaxweiler)

Nidderdonwen

Niederfeulen (Feulen)

Nidderfeelen

Niederglabach (Nommern)

Nidderglabech

Niederkerschen = Bascharage

Nidderkäerjeng

Niederkorn (Differdange)

Nidderkuer

Niederpallen (Redange)

Nidderpallen

Niederwampach (Oberwampach)

Nidderwampech

Niederwiltz (Wiltz)

Nidderwolz

Nocher (Goesdorf)

Nacher

Nocher-Route

Nacherstrooss

Noerdange (Beckerich)

Näerden

Noertrange (Winseler)

Näertreg

Noertzange (Bettembourg)

Näerzeng

Nommern

Noumer

Nospelt (Kehlen)

Nouspelt

Nothum (Mecher)

Noutem

Oberanven (Niederanven)

Ueweraanwen

Oberbesslingen = Hautbellain

Beesslek

Obercolpach = Colpach-Haut

Uewerkolpech

Oberdonven (Flaxweiler)

Uewerdonwen

Obereisenbach (Hosingen)

Uewereesbech

Oberfeulen (Feulen)

Uewerfeelen

Oberglabach (Nommern)

Uewerglabech

Oberkerschen = Hautcharage

Uewerkäerjeng

Oberkorn (Differdange)

Uewerkuer

Obermartelingen = Haut-Martelange

Uewermaartel(éng)

Oberpallen (Beckerich)

Uewerpallen

Oberschlinder (Hoscheid)

Uewerschlënner

Oberwampach

Uewerwampech

Oberwormeldingen = Wormeldange-Haut

Uewerwuermeldeng, um Berreg

Oetrange (Contern)

Éiter

Olingen (Betzdorf)

Ouljen

Olm (Kehlen)

Ollem

Olymp (Larochette)

Olimp

Openthalt (BoevangelA.)

Openthalt

Ospern (Redange)

Osper

Osterbour (Consdorf, Nagem)

Ousterbur

Osterholz (Consdort)

Ousterholz

Osweiler (Rosport)

Osweiler

Papeterie (Manternach)

Pabeiermillen

Peppange (Roeser)

Peppeng

Peri = Perlé

Pärel

Pétange

Péiteng

Petite Amérique (Kehlen)

Kleng-Amerika

Petit-Nobressart (EII)

Kleng-Elcher

Pettingen (Mersch)

Pëtten

Pfaffenthal (Luxembourg)

Pafendall

Pintsch (Wilwerwiltz)

Pênsch

Pissange (Reckange / Mess)

Pisseng

Plankenhof (Lintgen)

Plankenhaff

Platen (Bettborn)

Platen

Pleitrange (Contern)

Pläitreng

Pletschette (Medernach)

Pletschette

Pommerloch (Winseler)

Pommerlach

Pontpierre (Mondercange)

Steebrécken

Potaschberg (Grevenmacher)

Potaaschbierg

Poteau de Harlange (Boulaide)

Harelerpoteau

Poul (Nachtmanderscheid)

Poul

Pratt (Bettborn)

Proz

Prettingen (Lintgen)

Pretten

Pulvermühl (Luxembourg)

Polvermillen

Putscheid

Pëtscht (/ Pëtschent)

Quatre-Vents (Kehlen)

Kattrewang (oder Quatre-Vents)

Raashof (Blaschette)

Raashaff

Rambrouch

Rammerech

Rammeldange (Niederanven)

Rammeldang

Reckange (Mersch)

Recken (Miersch)

Reckange-sur-Mess (Reckange)

Reckeng (op der Mess)

Reckenthal (Luxembourg)

Reckendall

Reckingerhof (Remich)

Reckingerhaff

Redange

Réiden (Atert)

Redingshof (Wahl)

Réidingshaff

Reichlange (Redange)

Räichel

Reimberg (Benbom)

Rëmmereg

Reisdorf

Reisduerf

Reisermühle (Ernsdort)

Reisermillen

Reitersmühle (Echternach)

Reiteschmillen

Remerschen

Rëmerschen

Remich

Réimech

Reuland (Heffingen)

Reiland

Reuland-Moulin (Heffingen)

Reilandermillen

Reuler (Clervaux)

Reiler

Riesenhof (Arsdort)

Risenhaff

Rindschleiden (Wahl)

Ran(d)schelt

Ringel (Heiderscheid)

Réngel

Rippig (Bech)

Rippeg

Rippweiler (Useldange)

Rippweiler

Rodange (Pétange)

Rodange / Réiden op der Kor

Rodenborn = Rodenbourg

Roudemer

Rodenhof (Echtemach, Bridel, Rodange)

Roudenhaff

Roder (Munshausen)

Rueder

Rodershausen

Roudersen

Roedgen (ReckangeiMess)

Riedgen

Roedt (Waldbredimus)

Ried

Roeser

Réiser

Rollingen (Bous)

Rolleng

Rollingen (Mersch)

Rolleng

Rollingen = Lamadelaine

Rolleng

Rollingergrund (Luxembourg)

Rollengergronn

Rombach = Martelange-Rombach

Rombech (Maartel(eng))

Ronnenbusch (Putscheid)

Ronnebësch

Roodt (Ell)

Rued (Réiden)

Roodt (Septfontaines)

Rued (Simmer)

Roodt-sur-Syre (Betzdort)

Rued-Sir

Roost (Bissen)

Rouscht

Rosport

Rouspert

Rossmühle (Weiswampach)

Rossmillen

Rosswinklerhof (Consdorf)

Rosswénklerhaff

Rotbach (Bettborn)

Routbaach

Roullingen (Wiltz)

Rulljen

Rumelange

Rëmeleng

Rumlange (Asselborn)

Rëmeljen

Saeul

Sëll

Saint-Pirmin (Mecher)

Piirmesknupp

Sandweiler

Sandweiler

Sassel (Asselborn)

Saassel

Sassenheim = Sanem

Suessem

Savelborn (Medernach)

Suewelbur

Schandel (Useldange)

Schandel

Scheidberg (Mertert)

Scheedbierg

Scheidel (Bourscheid)

Scheedel

Scheidgen (Consdorf)

Scheedgen

Scheidhof (Luxembourg)

Scheedhaff

Scheierberg (Bous)

Scheierbierg

Schengen

Schengen

Scherffenhof (Larochette)

Scherfenhaff

Scheuerberg (Bous, Vianden. e.a.)

Scheierbierg

Schieren

Schieren

Schifflange

Schëffleng

Schiltzberg (Fischbach)

Schiltzbierg

Schimpach (Oberwampach)

Schëmpech

Schleiderhof (Nommern)

Schleederhaff

Schleif

Schleef

Schleifmühle (Luxembourg)

Schleefmillen

Schlewenhof (Leudelange)

Schléiwenhaff

Schlindermanderscheid (Bourscheid)

Schlënnermanescht

Schmiede = Huldange-Forge

Schmëdd (op der)

Schmiedehof (Colmar-Berg)

Schmëttenhaff

Schoenfels (Mersch)

Schëndels

Schoos (Fischbach)

Schous

Schorenshof (Manternach)

Schuerenshaff

Schouweiler (Dippach)

Schuller

Schrassig (Schuttrange)

Schraasseg

Schroedershof (Bettendorf)

Schréideschhaff

Schrondweiler (Nommern)

Schrondweiler

Schuttbourg-Moulin (Kautenbach)

Schibbreg

Schuttrange

Schëtter

Schwanenthal (Lorentzweiler)

Schwunnendall

Schwanterhof (Medernach)

Schwanterhaff

Schwarzenhof (Steinfort)

Schwaarzenhaff

Schwebach (Saeul)

Schweebech

Schwebsange

Schwéidsbengen

Schweich (Beckerich)

Schweech

Schwiedelbruch (Foischette)

Schwiddelbruch

Seitert (Berdorf)

Säitert

Selscheid (Eschweiler)

Selschent

Selz (Bastendorf)

Selz

Senningen (Niederanven)

Senneng

Senningerberg (Niederanven)

Sennengerbierg

Septfontaines (Luxembourg)

Siweburen

Septfontaines = Simmern

Simmer

Seylerhof (Cruchten)

Seylerhatt

Siebenaler (Munshausen)

Siwwenaler

Siechenhof (Luxembourg)

Sichenhaff

Simmerfarm (Septfontaines)

Simmerfarm

Simmern = Septfontaines

Simmer

Simmerschmelz (Septfontaines)

Simmerschmelz

Soleuvre (Sanem)

Zolwer

Soller = Sonlez

Soller

Soup (Hettingen)

Supp (an der)

Speckmühle (Echternach)

Speckmillen

Sprinkange (Dippach)

Sprénkeng

Stadtbredimus

(Stad)Briedemes

Stattelstein (Niederanven)

Stafelter

Stegen (Ermsdorf)

Steën

Steinbrucken = Pontpierre

Steebrécken

Steinfort

Stengefort

Steinheim

Steenem

Steinsel

Steesel

Stockem

Stackem

Stolzembourg

Stolzebuerg

Stoppelhof (Breidweiler)

Stoppelhaff

Strassen

Stroossen

Stuppicht (Junglinster)

Stuppecht

Syr = Surré

Sir

Syren (Weiler-la-Tour)

Siren

Tadler (Heiderscheid)

Toodler

Tandel (Bastendorf)

Tandel

Tarchamps (Harlange)

Iischpelt

Tétange (Kayl)

Téiteng

Thillsmühle (Marner)

Thillsmillen

Tintesmühle (Heinerscheid)

Tëntesmillen

Tossenberg (Bertrange)

Tossebierg

Toutschenmühle (Wiltz)

Tutschemillen

Trintange (Waldbredimus)

Trënteng

Troine (Boevange / Clervaux)

Tratten

Troineroute (Boevange / Clervaux)

Trätterstrooss

Troisvierges = Ulflingen

Ëlwen

Trotten = Troine

Tratten

Tschiddermühle (Diekirch)

Tschiddeschmillen

Tuntange

Tënten

Uebersyren (Schuttrange)

Iwwersiren

Ulflingen =Troisvierges

Ëlwen

Untereisenbach (Hosingen)

Eesbech

Unterschlinder (Hoscheid)

ënescht Schlënner

Urspelt (Clervaux)

Ischpelt

Useldange

Useldeng

Val des Oseraies (Kehlen)

Weidendall

Val Ste-Croix (Luxembourg)

Kräizgrénnchen

Verlorenkost (Luxembourg)

Verluerekascht

Vesquenhof (Differdange)

Vesquenhaff

Vianden

Veianen

Vichten

Viichten

Wahl

Wal

Wahlhausen (Hosingen)

Wuelessen

Wahlhausen-Dickt

Wuelesserdéckt

Waldbillig

Waldbëlleg

Waldbredimus

Waldbriedemes

Waldhof

Waldhaff

Walferdange

Walfer

Wallendorl-Pont (Reisdorf)

Wallenduerfer-Bréck

Walsdorl (Fouhren)

Waalsdref

Walter = Watrange

Walter

Warken

Waarken

Wasserbillig

Waasserbëlleg

Watrange

Walter

Watscheid (Larochette)

Watschenhaff

Webershof (Bettendorf)

Webeschhaff

Wecker

Wecker

Weicherdange (Clervaux)

Wäicherdang

Weidenmühle (Emerange)

Weidemillen

Weidenthal = Val des Oseraies

Weidendall

Weidert (Larochette)

Weidert

Weidingen (Wiltz)

Wegdichen

Weiler (Hachiville)

Weiler

Weiler (Putscheid)

Weiler

Weilerbach (Berdorf)

Weilerbaach

Weiler-la-Tour

Weiler (zum Tur)

Weimershof (Luxembourg)

Weimeschhaff

Weimerskirch (Luxembourg)

Weimeschkierch

Weissenhof (Koetschette)

Wäissenhaff

Weiswampach

Wäisswampech

Welfrange (Dalheim)

Welfreng

Wellenstein

Wellesteen

Welscheid (Bourscheid)

Welschent

Welsdorl (Berg)

Welsduerf

Wemperhardt (Weiswampach)

Wämperhaart

Weydig (Biwer)

Weidig

Weyer (Fischbach)

Weier

Wickrange (Reckange)

Wickreng

Wiltgeshof (Michelbuch)

Wiltgeshaff

Wiltz

Wolz

Wilwerdange (Troisvierges)

Wilwerdang

Wilwerwiltz

Wëlwerwolz

Wincrange (Boevange / Clervaux)

Wëntger

Windhof

Wandhaff

Winseler

Wanseler

Wintger = Wincrange

Wëntger

Wintrange (Remerschen)

Wëntreng

Wolfshof (Clervaux)

Wollefshaff

Wolper (Consdorl)

Wuelper

Wolwelange (Perlé)

Wolwen

Wormeldange

Wuermeldeng / Wuermer

Zittig (Bech)

Zitteg

Zolver = Soleuvre

Zolwer

07:15 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

1.2 Lëtzebuergesch (L) - Deutsch (D) - français (F) - Gemeng (commune / Gemeinde)

Place names

Däitsch

German

Franzéisch

French

Gemeng

Commune

Aansebuerg

Ansemburg

Ansembourg

Tuntange

Aassel

Assel

Assel

Bous

Aasselbur

Asselborn

Asselborn

Wincrange

Aasselscheierhaff

Asselscheuerhof

Asselscheuerhof

Lorentzweiler

Äischen

Eischen

Eischen

Hobscheid

Äischer

Enscheringen

Enscherange

Wilwerwiltz

Allënster

Altlinster

Altlinster

Junglinster

Allerbur

Allerborn

Allerborn

Wincrange

Alrodeschhaff

Altrodeschhof

Altrodeschhof

Consdorf

Alschënt

Alscheid

Alscheid

Kautenbach

Altwis

Altwies

Altwies

Mondorf-les-Bains

Alzeng

Alzingen

Alzingen

Hesperange

Amber

Imbringen

Imbringen

Junglinster

Angelduerf

Ingeldorf

Ingeldorf

Erpeldange

Angelsbierg
oder Angsbreg

Angelsberg

Angelsberg

Fischbach

Antoniushaff

Antoniushof

Antoniushof

Wincrange

Baastenduerf

Bastendorf

Bastendorf

Bastendorf

Bäerbuerg

Berburg

Berbourg

Manternach

Bäerdref

Berdorf

Berdorf

Berdorf

Banzelt

Banzelt

Banzelt

Betzdorf

Bärel

Berl

Berlé

Winseler

Bäreldeng
oder Bärel

Bereldingen

Bereldange

Walferdange

Bartreng

Bartringen

Bertrange

Bertrange

Baschelt

Baschleiden

Baschleiden

Boulaide

 

Bauschelt

Bauschleiden

Boulaide

Boulaide

Bech

Bech

Bech

Bech

Bech-Maacher

Bech-Kleinmacher

Bech-Kleinmacher

Wellenstein

Beefort

Befort

Beaufort

Beaufort

Beesslek

Oberbesslingen

Hautbellain

Troisvierges

Beesten

Beisten

Beisten

Nommern

Beetebuerg

Bettemburg

Bettembourg

Bettembourg

Beforterheed

Beforterheide

Beforterheide

Reisdorf

Beggen

Beggen

Beggen

Luxembourg

Beidler

Beidweiler

Beidweiler

Junglinster

Béigen

Boegen

Boevange/Clervaux

Wincrange

Béiwen

Böwen

Bavigne

Lac de la Haute-Sûre

Béiwen/Atert

Böwingen/Attert

Boevange/Attert

Boevange-sur-Attert

Béiweng

Bivingen

Bivange

Roeser

Belair

Belair

Belair

Luxembourg

Belenhaff

Behlen

Behlen

Junglinster

Beler

Beiler

Beiler

Weiswampach

Bëls(ch)dref

Bilsdorf

Bilsdorf

Rambrouch

Bënzelt

Binsfeld

Binsfeld

Weiswampach

Bënzert

Binzrath

Binzrath

Mersch

Bëschdref

Buschdorf

Buschdorf

Boevange-sur-Attert

Bëschrued

Buschrodt

Buschrodt

Wahl

Bëttel

Bettel

Bettel

Fouhren

Betten op der Mess

Bettingen

Bettange

Dippach

Bettenduerf

Bettendorf

Bettendorf

Bettendorf

Betzder

Betzdorf

Betzdorf

Betzdorf

Beyeren

Beyren

Beyren

Flaxweiler

Beyerholz

Beyerholz

Beyerholz

Lenningen

Biébereg

Bettborn

Bettborn

Bettborn

Biekerech

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Bieles

Beles

Belvaux

Sanem

Bierchem

Berchem

Berchem

Roeser

Bierden

Bürden

Bürden

Erpeldange

Biereng

Beringen

Beringen

Mersch

Bierengerbierg

Beringerberg

Beringerberg

Mersch

Bierg1

Berg1

Berg1

Colmar-Berg

Bierg2

Berg2

Berg2

Betzdorf

Biergem

Bergem

Bergem

Mondercange

Biergerkräiz

Bürgerkreuz

Bürgerkreuz

Kopstal

Bierkelt

Birkelt

Birkelt

Berdorf

Biermereng

Bürmeringen

Burmerange

Burmerange

Bierschbech

Berschbach

Berschbach

Mersch

Biertreng

Birtringen

Birtrange

Schieren

Bigelbaach

Bigelbach

Bigelbach

Reisdorf

Biicherhaff

Bücherhof

Bücherhof

Stadtbredimus

Biissen

Bissen

Bissen

Bissen

Bill

Bill

Bill

Boevange-sur-Attert

Birelergronn

Birelergrund

Birelergrund

Sandweiler

Birelerhaff

Birelerhof

Birel

Mamer

Birelerhaff

Birelerhof

Birelerhof

Sandweiler

Bitscht

Büderscheid

Büderscheid

Goesdorf

Biwels

Bivels

Bivels

Putscheid

Biwer

Biwer

Biwer

Biwer

Biwwesch

Biwisch

Biwisch

Troisvierges

Blaaschent

Blascheid

Blaschette

Lorentzweiler

Bleesbréck

Bleesbrück

Bleesbrück

Bettendorf

Blummendall

Blumenthal

Blumenthal

Bech

Bockmillen

Bockmühle

Bockmühle

Wincrange

Bollenduerferbréck

Bollendorfer-Brücke

Bollendorf-Pont

Berdorf

Bomecht

Bomicht

Bomicht

Bascharage

Bommel

Bonnal

Bonnal

Neunhausen

Bouferdeng

Bofferdingen

Bofferdange

Lorentzweiler

Boukels

Bockholtz 1

Bockholtz 1

Goesdorf

Bouneweg

Bonneweg

Bonnevoie

Luxembourg

Boxer

Boxhorn

Boxhorn

Wincrange

Brädeler

Breitweiler

Breitweiler

Consdorf

Brameschhaff

Brameschhof

Brameschhof

Kehlen

Branebuerg

Brandenburg

Brandenbourg

Bastendorf

Brattert

Brattert

Brattert

Wahl

Breedelt

Breidfeld

Breidfeld

Weiswampach

Breinert

Breinert

Breinert

Biwer

Briddel

Bridel

Bridel

Kopstal

Briedemes
oder Stadbriedemes

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Stadtbredimus

Brosiushaff

Brosiushof

Brosiushof

Berg

Brouderbur

Broderbour

Broderbour

Bettendorf

Bruch 1

Bruch 1

Brouch 1

Biwer

Bruch 2

Bruch 2

Brouch 2

Boevange-sur-Attert

Bruechtebaach

Brachtenbach

Brachtenbach

Wincrange

Buchholz

Buchholtz

Buchholtz

Flaxweiler

Buchholzerhaff

Buchholzerhof

Buchholzerhof

Dalheim

Buddeler

Budler

Boudler

Biwer

Buddelerbaach

Boudler

Boudlerbach

Biwer

Buer

Born

Bour

Tuntange

Buerg (an der)
oder Buerglënster

Burglinster

Bourglinster

Junglinster

Buerghaff

Burghof

Bourghof

Nommern

Buerschdref

Boursdorf

Boursdorf

Mompach

Buerschent

Burscheid

Bourscheid

Bourscheid

Bukels

Bockholtz 2

Bockholtz 2

Hosingen

Bungeref

Bondorf

Bigonville

Rambrouch

Bur

Born

Born

Mompach

Bus

Bous

Bous

Bous

Cents
oder Zens

Cents

Cents

Luxembourg

Clemenshaff

Clemenshof

Clemenshof

Bettendorf

Créispent

Crispent

Crispent

Consdorf

Déckt

Dickt

Dickt

Hoscheid

Déckt

Dickt

Dickt

Hosingen

Déierbech

Derenbach

Derenbach

Wincrange

Déifferdéng
oder Déifferdang

Differdingen

Differdange

Differdange

Déiljen

Dillingen

Dillingen

Beaufort

Deisermillen

Deysermühle

Deysermühle

Wormeldange

Dellen

Dellen

Dellen

Grosbous

Dénkert

Dünkrodt

Dünkrodt

Lac de la Haute-Sûre

Dewelt

Deiffelt

Deiffelt

Wincrange

Dickweiler

Dickweiler

Dickweiler

Rosport

Diddeleng

Düdelingen

Dudelange

Dudelange

Dienjen

Doenningen

Doennange

Wincrange

Diirbech

Dirbach

Dirbach

Heiderscheid, Goesdorf

Dikrech
oder Dikkrich

Diekirch

Diekirch

Diekirch

Dippech

Dippach

Dippach

Dippach

Direndall

Dürrenthal

Dürrenthal

Kehlen

Dol

Dahl

Dahl

Goesdorf

Dolebierg

Dolenberg

Dolenberg

Medernach

Dondel

Dondelingen

Dondelange

Kehlen

Donkels

Donkols

Doncols

Winseler

Dosber-Bréck

Dasburg-Brück

Dasbourg-Pont

Hosingen

Dosterterhaff

Dosterterhof

Dosterterhof

Berdorf

Dräibuer

Dreiborn

Dreiborn

Wormeldange

Draufelt

Drauffelt

Drauffelt

Munshausen

Drénkelt

Drinklingen

Drinklange

Troisvierges

Dudderhaff

Duderhof

Duderhof

Luxembourg

Duelem

Dahlem

Dahlem

Garnich

Duelem

Dalheim

Dalheim

Dalheim

Duerscht

Dorscheid

Dorscheid

Hosingen

Dummeldeng

Dommeldingen

Dommeldange

Luxembourg

Dümongshaff

Dumontshof

Dumontshof

Schifflange

Eech

Eich

Eich

Luxembourg

Eesbéch

Untereisenbach

Untereisenbach

Hosingen

Eeschler

Eschweiler2

Eschweiler2

Junglinster

Eeschwëller

Eschweiler1

Eschweiler1

Eschweiler

Éileng

Ehlingen

Ehlange

Reckange-sur-Mess

Éilereng

Ehleringen

Ehlerange

Sanem

Éimeré

Emeringerhof

Emeringerhof

Bous

Éimereng

Emeringen

Emerange

Burmerange

Éimeschbaach

Emeschbach

Emeschbach

Wincrange

Éinen

Ehnen

Ehnen

Wormeldange

Éiner
oder Iener

Ehner

Ehner

Saeul

Éischent

Escheid

Eschette

Rambrouch

Éiter

Oetringen

Oetrange

Contern

Elfënterbréck

Helfenterbruck

Helfenterbruck

Bertrange

Ell

Ell

Ell

Ell

Elléng

Ellingen

Ellange

Mondorf-les-Bains

Elwen

Ulflingen

Troisvierges

Troisvierges

Elwéng

Elvingen2

Elvange2

Burmerange

Elz

Eltz

Eltz

Redange

Engelshaff

Engelshof

Engelshof

Niederanven

Ennerschlënner

Unterschlinder

Unterschlinder

Hoscheid

Enteschbaach

Enteschbach

Enteschbach

Bourscheid

Eppelduerf

Eppeldorf

Eppeldorf

Ermsdorf

Erséng

Ersingen

Ersange

Waldbredimus

Eschduerf

Eschdorf

Eschdorf